Teksty zaproszeŃ ŚLUBNYCH

Teksty zaproszeń na ślub cywilny

1
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

Mają zaszczyt 
Jaśnie Wielmożnych Państwa powiadomić, 
iż zaloty wprzódy uczyniwszy 
do zaślubin przystąpić pragną, 
a Jaśnie Wielmożnych Państwa 
w grono ślubne zaszczyt prosić mają. 
Mniemamy przeto, że zaproszenia naszego 
w pogardzie mieć nie będziecie 
jeno blasku uroczystości całej 
ochoczym swym przybyciem dodacie 
i weselić się wraz z nami będziecie.
Owe zaślubiny zatwierdzone zostaną 
dnia …………. o …………… 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w ………….. . 

Po uroczystości Zaślubin zapraszamy 
Jaśnie Wielmożnych Państwa 
na przyjęcie do ................ 
przy ulicy ................... w ................. . 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………. 
(nr telefonów Państwa Młodych)2
W najpiękniejszym dniu swego życia … ……………., 
gdy wskazówki zegara wskażą godzinę ……………, 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w ........... 
rozpoczną wspólną drogę życia 

(Imiona i nazwiska Państwa Młodych) 

Na uroczystość mają zaszczyt zaprosić 

Sz. P. .......................... 

Narzeczeni wraz z Rodzicami 

Przyjęcie weselne odbędzie się w Restauracji ............ w ........... 
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………. 
(nr telefonów Państwa Młodych)3
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

wraz z Rodzicami
serdecznie zapraszają 

Sz.P. .................................................. 

na uroczystość zawarcia Związku Małżeńskiego, które odbędzie się
…………….. o godzinie ……………… 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w …………………….

Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne, 
które odbędzie się w restauracji ………… w ………………. 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………. 
(nr telefonów Państwa Młodych)4
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych) 

serdecznie zawiadamiają, 
że dnia …………. o godz. …………….. 
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają w Urzędzie Stanu Cywilnego w …………. 
A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć 

Sz.P. .................................................. 

serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni. 
Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy 
na przyjęcie weselne do ……….przy ul. ……….. w ……... 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………………. 
(nr telefonów Państwa Młodych) 5
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

wraz z Rodzicami 

mają zaszczyt zaprosić 

Sz.P. .................................................. 

na uroczyste zawarcie Związku Małżeńskiego, 
które odbędzie się dnia …………. o godzinie ……………. 
w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. ………….. w …………….. 

Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy na przyjęcie 
weselne do ………… przy ul. ………… w ……………. 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………………. 
(nr telefonów Państwa Młodych)6
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)
zapraszają na uroczyste podpisanie Aktu Małżeństwa,
które nastąpi dnia …………………. roku
w Urzędzie Stanu Cywilnego w ………………….. 7
Pobieramy się !

(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

Uroczystość odbędzie się
dnia …………………. roku o godzinie ………………….
w USC w …………………..

Z radością zapraszamy.
Narzeczeni wraz z Rodzicami