Teksty zaproszeŃ ŚLUBNYCH

Teksty zaproszeń na ślub kościelny

1
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

wraz z Rodzicami 
 
serdecznie zapraszają 

Sz.P. ..................................................

na uroczystość Zaślubin, która odbędzie się
……………… o godzinie ………………. 
w Kościele ………. w……………….2 
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

wraz z Rodzicami 
serdecznie zapraszają 
Sz.P. .................................................. 
na uroczystość Zaślubin, która odbędzie się 
…………… o godzinie ….....w Kościele………. w………………. 
Po uroczystości Zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne, 
które odbędzie się w Restauracji ………..w ………. 
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………. 
(nr telefonów Państwa Młodych)3
Kilka lat temu rzecz się ta działa dziewczyna piękna
Imię i Nazwisko Panny Młodej
chłopca poznała. Chłopak - przystojniak w nią zapatrzony
Imię i Nazwisko Pana Młodego
powiedział sobie: "Chcę takiej Żony!"

Chodził, przytulał, kwiatki kupował, kochał namiętnie, w rękę całował.
Dziewczyna dłużną nie zostawała, miłość do chłopca odwzajemniała.
Jak zwyczaj każe się zaręczyli, ślub i wesele w mig ustalili.
Teraz przed Bogiem ślubować będą
miłość, wierność i uczciwość małżeńską!!!
A ceremonia miejsce mieć będzie
w Kościele ............ przy ul. .................... w ................
dnia …………………… roku o godzinie …………….
By blasku dodać uroczystości, pragniemy widzieć wśród naszych gości!
Sz.P. .............
A tuż po ślubie już jako ................
w ............... (nazwa sali weselnej lub restauracji)
w ………………… (miejscowość) podejmiemy Was – Gości
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ……………………… roku
Imię Młodej: 601 000 000, Imię Młodego: 601 000 000

Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie!
Narzeczeni wraz z Rodzicami4
Imię i Nazwisko
oraz
Imię i Nazwisko
mają zaszczyt 
Jaśnie Wielmożnych Państwa powiadomić, 
iż zaloty wprzódy uczyniwszy
do zaślubin przystąpić pragną, 
a Jaśnie Wielmożnych Państwa
w grono ślubne zaszczyt prosić mają. 
Mniemamy przeto, że zaproszenia naszego
w pogardzie mieć nie będziecie 
jeno blasku uroczystości całej 
ochoczym swym przybyciem dodacie 
i weselić się wraz z nami będziecie. 
Owe zaślubiny zatwierdzone zostaną 
dnia …………………. roku o godzinie ………………..
w Kościele ................ w ................. . 
Po uroczystości zaślubin zapraszamy 
Jaśnie Wielmożnych Państwa 
na przyjęcie do ................ 
przy ulicy ................... w ................. .
Prosimy o potwierdzenie przybycia do .............5
Wszem i wobec i każdemu z osobna
wiadomym się czyni
iż pięknym uczuciem miłości połączeni, 
ślubować sobie będą
Miłość, Wierność i Uczciwość Małżeńską 

Imię i Nazwisko i Imię i Nazwisko

Na uroczystość Zaślubin zapraszają
Rodzice i Narzeczeni
Sz. P. ...........................................
Owe Zaślubiny przed Bogiem, powagą Kościoła potwierdzamy
……………………………….. roku,
gdy dzwony wybiją godzinę ……………………….
w Kościele ................. w ...............6
W najpiękniejszym dniu swego życia ………………………….. roku,
gdy wskazówki zegara wskażą godzinę …………………………………,
w Kościele ............. w ...........
rozpoczną wspólną drogę życia
Imię i Nazwisko i Imię i Nazwisko

Na uroczystość mają zaszczyt zaprosić 
Sz. P. ..........................
Narzeczeni wraz z Rodzicami
Przyjęcie weselne odbędzie się 
w Restauracji ............ w ...........7
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

serdecznie zawiadamiają, 
że dnia …….. o godz. ……….. 
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają podczas 
Mszy Świętej w Kościele ……….. w ……….. 
A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć 

Sz.P. .................................................. 

serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni. 
Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy 
na przyjęcie weselne do …………. 
przy ul. ……… w ……... 
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ……… 
(nr telefonów Państwa Młodych)8
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych) 

wraz z Rodzicami 
mają zaszczyt zaprosić 

Sz.P. .................................................. 

na uroczyste przyjęcie Sakramentu Małżeństwa, 
które odbędzie się dnia ……………… o godzinie ……….. 
w Kościele …………. przy ul. …………….. w …………. 
Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy na przyjęcie 
weselne do …………. przy ul. ………… w …………... 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………………. 
(nr telefonów Państwa Młodych)9
Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat. 

(Imiona i nazwiska Państwa Młodych) 

serdecznie zapraszają 

Sz.P. ..................................................

na uroczystość Zaślubin, 
która odbędzie się …………. o godzinie ……………w Kościele …………. 
przy …………. w ………….. 
Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne, 
które odbędzie się w restauracji ………….. w ………… 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia …………… 
(nr telefonów Państwa Młodych)10
Pragnąc podzielić się radosną nowiną 
zawiadamiamy, że wbrew przestrogom przyjaciół, 
a sobie ku szczęściu postanowili związać swe losy 

(Imiona i nazwiska Państwa Młodych) 

Łącząc nadzieje na dzielenie tej radości z nami 
zapraszamy serdecznie 

Sz.P. .................................................. 

na uroczystość Zaślubin 
która odbędzie się ……………. o godzinie …………w Kościele …………przy ul.
……………. w …………….

Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne, 
które odbędzie się w restauracji …………. w …………... 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ……………. 
(nr telefonów Państwa Młodych)11
Gdy na kartce kalendarza ukaże się data 
(data ślubu) 
a wskazówki zegara ku godzinie …….. 
chylić się będą, natenczas 

(Imiona i nazwiska Państwa Młodych) 

miłość małżeńską ślubować sobie będą 
w Kościele …………… przy ul…………….. w ………….. 
Na którą to uroczystość mają zaszczyt zaprosić Sz.P.

Sz.P. ..................................................

Rodzice i Narzeczeni 
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P. 
na przyjęciu weselnym w restauracji ………… w …………..

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ……….. 
(nr telefonów Państwa Młodych)12
By obyczajom prastarym zadość uczynić, wszem i wobec ogłaszają,
że dnia ………………….roku o godzinie ………………….
w Kościele …………………. w ………………….
ślubować sobie będą miłość i wierność małżeńską

(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić
Sz. P ..................................................
Rodzice i Narzeczeni13
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)
pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi
poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa
w Kościele …………………. w ………………….
dnia …………………. roku o godzinie ………………….14
"W opinii tego świata zawarcie małżeństwa
jest uwieńczeniem wszystkiego jak w komedii.
Prawda jednak jest dokładnie odwrotna:
małżeństwo to początek wszystkiego."

Dlatego też z wielką radością zapraszamy
na uroczystość zawarcia przez nas
Związku Małżeńskiego, która odbędzie się
dnia …………………. roku o godzinie ………………….
w Kościele …………………. w …………………. 
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)15
Naszą miłość przed Bogiem ślubować będziemy
w dniu …………………. roku o godzinie ………………….
w Kościele …………………. w …………………. .

Wszystkich zaś Państwa
na świadków tej uroczystości
serdecznie zapraszamy.

(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

wraz z Rodzicami 16
"Gdyby na świecie wszystko
działo się rozumnie
nic by się nie działo"
Dostojewski

Zaprzeczając powyższym słowom, zgodnie oświadczamy,
że dnia …………………. roku o godzinie ………………….
w Kościele …………………. w ………………….
odbędzie się ceremonia naszych Zaślubin.

Będzie nam miło wypowiedzieć słowo "Tak"
w Waszej obecności.

(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)17
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

Wielki zaszczyt sprawi nam przybycie Szanownych Państwa
na nasz ślub, który odbędzie się dnia …………………. roku o godzinie ………………….
w Kościele …………………. w …………………. przy ul. ………………….18
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

Postanowili połączyć serca węzłem dozgonnym wobec Boga i świadków
i rozpocząć wspólną drogę życia zawierając związek małżeński
dnia …………………. roku o godzinie …………………. w Kościele …………………. w ………………….

Serdecznie zapraszamy Sz.P. na przeżycie wraz z nami
tej uroczystej chwili.

Rodzice i Narzeczeni19
Mamy przyjemność zaprosić na nasz ślub,
który odbędzie się …………………. roku o godzinie ………………….
w Kościele …………………. przy ul. …………………. w ………………….

(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

Po ślubie zapraszamy na lampkę szampana. 20
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

rozpoczynają wspólną drogę życia ślubując sobie przed Bogiem
miłość, wierność i wzajemny szacunek
w dniu …………………. roku o godzinie ………………….
w Kościele …………………. przy ulicy …………………. w …………………..

Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić Sz.P.
Rodzice i Narzeczeni21
Dnia …………………. roku o godzinie ………………….
w Kościele …………………. w ………………….

(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)
rzekną sakramentalne "Tak" i odtąd kroczyć będą
wspólną drogą życia

Na tę uroczystość zapraszają Sz.P.
Rodzice i Narzeczeni 22
Obyczajem sławetnym mamy zaszczyt prosić Ciebie Gościu,
abyś zawsze świadczyć mógł o przyjęciu
Sakramentu Małżeństwa przez

(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

w Domu Bożym p.w. św. ………………….
przy ul. …………………. w ………………….
dnia …………………. A.D. …………………. z wybiciem godziny ………………….
Rodzice i Narzeczeni 23
(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

za wielki honor poczytują sobie wiadomym uczynić Mości Dobrodziejom
te oto nowinę oznajmia, iż zdecydowali się rodzinę założyć,
a rody więzami krwi połączyć.

A stanie się to dnia ………………….Anno Domini ………………….
w obliczu władzy duchownej i zgromadzonych Gości
w Kościele …………………. w …………………., gdy zegary godzinę …………………. wskażą.

O czym z należytym pokłonem zawiadamiają
i na ucztę weselną zapraszają do Domu Weselnego ………………….
Rodzice i Narzeczeni 24
Znamy się dni 682,
a teraz postanowiliśmy nasz afekt
do rangi małżeństwa podnieść

(Imiona i nazwiska Państwa Młodych)

mają zaszczyt zaprosić Sz.P.
na uroczystość zaślubin, która odbędzie się
dnia …………………. roku o godzinie ………………….
w Kościele …………………. w ………………….25
Ja, (imię i nazwisko Panny Młodej)
i
Ja, (imię i nazwisko Pana Młodego)

Już wkrótce powiemy sobie "TAK"
dnia …………………. roku o godzinie ………………….
w podniosłej atmosferze staniemy przed ołtarzem
w Kościele …………………. w ………………….
i wypowiemy tekst przysięgi małżeńskiej. 

Wszystkich Przyjaciół, którzy chcieliby dzielić z nami
radość tej niezwykłej chwili serdecznie zapraszamy
Będzie to jeden z najważniejszych dni w naszym życiu. 26
My z łaski niebios połączeni
Miłością wielką a szczerą

(imię i nazwisko Panny Młodej)

(imię i nazwisko Pana Młodego)

o uroczystości szczęśliwych zaślubin mamy wielką radość donieść 

Sz.P. ………………….

co z przyzwolenia Rodziców naszych zacnych
i przy ich wielkiej przychylności, rychło się spełni.
Radzi będziemy ujrzeć, jako osobami swemi święto nasze zaszczycić raczycie, 
co dnia …………………. a miesiąca …………………. roku pańskiego …………………. swoje miejsce mieć będzie.
Przed Panem Bogiem przysięgę miłości złożymy
w Kościele …………………. o godzinie ………………….
w …………………..
Po uroczystościach prosimy Waćpaństwa do biesiady wspólnej
gdzie jadła i napojów wszelakich nie zabraknie aż do świtania.
Rzecz się będzie miała w Domu Weselnym …………………. w …………………..
W tym weselu, w tej radości - Bóg nam gości pozazdrości.

Państwo Młodzi